Arbeidsmediation

Arbeidsmediation | Als gewoon werken gewoon niet meer gaat.

Overal is wel eens wat dus ook binnen arbeidsverhoudingen. Vaak is dat met een goed gesprek op te lossen. Maar als het dieper ligt, al langer speelt of als de organisatie naast gesprekspartner ook onderwerp van gesprek is, dan wordt het moeilijker. Dan wordt het tijd voor mediation en meer specifiek arbeidsmediation.

Beperkt de negatieve effecten met arbeidsmediation

Werkgeven, een team aansturen en collegiaal samenwerken zijn allemaal binnen een bedrijf aan de orde van de dag. Iedereen doet een of meerdere dingen, passend bij zijn rol. En daarbij gaan wel eens dingen fout, worden we verkeerd begrepen of is er soms onwil in het spel. Het resultaat bij al deze omstandigheden is hetzelfde, onvrede, lagere werkprestaties en uitval. De leidinggevenden zien het terug in de rendementen, kwaliteitsverslagen en het ziekteverzuim.

Maar ook effecten die zich niet zo goed in Excel lijsten laten berekenen hebben wel degelijk hun schadelijke effecten. Demotivatie, pesterijen, erkenning, onvrede en de wens om van werkkring te switchen. U kunt wachten tot het vanuit de achtergrond escaleert, of er wat aan doen. Met een goede arbeidsmediation beperkt u de effecten en werkt u aan een duurzame oplossing.

Hoe zijn de verhoudingen?

Bij een arbeidsconflict denk je al snel in de traditionele werkgevers, werknemers verhouding. Ook daar komen arbeidsconflicten voor, maar er zijn veel meer verhoudingen die binnen een onderneming tot problemen kunnen leiden. En allemaal zijn ze op te lossen met een arbeidsmediation traject.

Arbeidsmediation werkgever-werknemer

De baas kan niet meer met zijn medewerker door één deur of anders om. Een traditioneel geval van een arbeidsconflict ligt op de loer. Want wie is er onpartijdig en onbevooroordeeld genoeg om hier een gesprek over te voeren?

Van twee kanten zijn het vaak langer lopende ongemakken en grieven die vaak niet uitgesproken zijn. Er is misschien wel eens over gesproken, of meer in het voorbijgaan even aan de orde geweest. Maar is nu werkelijk bij beide partijen bekend wat er aan schort en hoe de verwachtingen liggen?

Vaak niet en daar komt dan de problematiek van het goed aan de orde stellen bij. We zijn nu eenmaal niet allemaal even diplomatiek. Voeg daarbij de emoties en opgekropte verontwaardiging en je hebt het recept voor een mislukt gesprek op zak. Zo’n gesprek lost niets op, maakt het probleem vaak alleen maar groter. Hier is arbeidsmediation de oplossing.

Direct leidinggevende-werknemer

Een andere verhouding maar eentje die zeker zoveel problemen kan geven. Vaak hebben werknemers voor de directeur/eigenaar nog wel een natuurlijk ontzag. Maar de direct leidinggevende moet voor zijn gezag uit een ander vaatje tappen. Erkenning krijgen voor de functie gaat niet vanzelf. En leidinggeven gaat niet iedereen even goed af. Elkaar niet kunnen waarderen is vaak de bron voor een arbeidsconflict.

Wie denkt hij wel dat ie is? En meer van dat soort gedachten helpen niet als je samen moet werken. Symptoom bestrijding helpt niet, maar is vaak wel het eerste middel. Meer memo, meer controle, meer rapportages geven uiteindelijk alleen maar meer ellende. Er moet aan de onderlinge verhoudingen worden gewerkt, aan echt samenwerken. Arbeidsmediation werkt hier vaak het beste.

Mediation voor collega’s onderling

Pesten op het werk krijgt steeds meer aandacht. Maar dan vooral in de media en nog maar mondjesmaat op de werkvloer. Dat komt omdat het onder de radar gebeurt, betrokkenen er nauwelijks over durven te spreken en het als zwak wordt gezien om het aan de orde te stellen. En dan, bij wie?

Arbeidsmediation maakt praten over pesten mogelijk. Dat komt vooral omdat de arbeidsmediator een vertrouwenspersoon is die buiten de organisatie staat. Daarnaast is de arbeidsmediator bij uitstek degene die binnen de organisatie de mogelijkheid heeft om het onbespreekbare ter discussie te stellen. Gericht op een oplossing, met respect voor betrokkenen en hun positie.

Arbeidsmediation

Arbeidsmediation

Hoe gaat de arbeidsmediator aan het werk?

Vaak wordt een arbeidsmediation traject gestart op verzoek van de werkgever. Die is dan ook vaak degene die betaalt, maar daarmee bepaalt de werkgever niet! Kern van een mediation is dat de mediator onafhankelijk en belangeloos werkt. Die positie moet door alle partijen gerespecteerd en erkend worden. Vanuit die positie wordt er gestart.

Vertrouwen is het sleutelbegrip. Bij een conflict of dreiging hiervan, is het inschakelen van een arbeidsmediator voor alle betrokkenen een teken dat iedereen het wil oplossen. En die oplossing zit in de ruimte die de arbeidsmediator krijgt. De arbeidsmediator kan zo onafhankelijk werken en alle betrokkenen spreken en hun opmerkingen over en weer bespreekbaar maken. Vaak zit daar ook de oplossing in.

Bij een geslaagde arbeidsmediation staat niet van te voren vast hoe de afloop zal zijn. Aangepast verder of exit? Maar vast staat wel dat de oplossing door iedereen gedragen wordt. En daarmee kan iedereen weer verder.

Kies voor Quality Mediators

De arbeidsmediators van Quality Mediators zijn naast professionele mediators, tevens goed op de hoogte hoe het arbeidsrecht in elkaar zit. Ze hebben een goede neus voor arbeidsverhoudingen en hebben vaak aan een half woord genoeg om te bepalen waar de knelpunten zitten. Met die kennis en hun ruime ervaring op arbeidsmediation gebied, worden de grootste problemen in enkele weken opgelost.

Meer informatie?

    Naam:

    Email:

    Telefoonnummer:

    Bericht: