Conflicten

Bijna allemaal hebben we de neiging om conflicten uit de weg te gaan. Maar zelden vinden we de rust om ons af te vragen wat een conflict nu eigenlijk is of wat het voor  je betekent. Er zijn vele definities gemaakt over conflicten. Wikipedia schrijft: “Een conflict is een situatie waarin twee of meer partijen methodes hanteren, doelstellingen nastreven of waarden aanhangen die, daadwerkelijk of in de perceptie van de partijen, onverenigbaar zijn en daardoor in botsing komen.” ( Conflict op Wikipedia ).

Deze botsing associëren we met energie, we maken ons druk over het conflict, het windt ons op….. Je kunt stellen dat het conflict “ontregelend” werkt. Het ontregeld relaties, maar ook ons innerlijk systeem. Wanneer een conflict zo geëscaleerd is dat er  geen sprake meer is van het vinden van oplossingen hebben mensen de neiging om intuïtief dingen te zeggen of zelfs te doen, waarvan ze later spijt krijgen. ( “het kan me niet schelen hoe, maar ik zal je kapot maken”……..). De mediator zet zijn vakkundigheid in om te trachten met de partijen de relatie, maar vooral het gevoel te ordenen. Vanuit de “storm” terug keren in rustig vaar water, zodat er op een redelijke wijze afspraken gemaakt kunnen worden, en een “ontregeling” op korte termijn voorkomen kan worden. Dit is de essentie van een mediation traject.

Tjebbe Hepkema

Tjebbe Hepkema

Warme sympathie en enthousiaste inzet met als doel gezonde en betere relaties tussen mens en werk.

Meer artikelen van deze mediator

Meer informatie?

    Naam:

    Email:

    Telefoonnummer:

    Bericht: