De Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Er zijn al heel wat artikelen verschenen over deze nieuwe wet: het ontslag moest makkelijker worden en vooral goedkoper. Is dat ook gelukt?

Dat valt nog maar te bezien:

UWV/ Rechtbank

Het is heel duidelijk voor welke ontslaggrond je naar het UWV moet en voor welke naar de rechtbank. Maar……., kon je vroeger met een niet volledig dossier en de verstoorde arbeidsrelatie nog een eind komen, dat gaat nu niet meer lukken. Als je ontslag aanvraagt omdat iemand onvoldoende functioneert en het dossier is niet 100% op orde, dan is de kans levensgroot dat het ontslag wordt geweigerd. Je kunt geen ontslaggronden meer combineren!

Dit maakt het wel duidelijk, maar of het ook makkelijker is geworden………?

Kantonrechtersformule

Vroeger had je de kantonrechtersformule. De uitkomst was altijd wat onzeker (wiens “schuld” is het ontslag), maar het kon forse bedragen opleveren. Nu kennen we de transitievergoeding. Het ligt nu precies vast, welk bedrag moet worden betaald. In veel gevallen zal het goedkoper uitpakken voor de werkgever, maar niet altijd. En er zit nog een addertje onder het gras: de rechter heeft altijd de mogelijkheid om een extra vergoeding toe te kennen in bijzondere situaties. Deze situaties zijn niet beschreven in de wet, dus of en in welke situaties dat gaat gebeuren, is afwachten.

Mediation

Het ontbreken van een volledig dossier biedt veel mogelijkheden voor mediation. Het opbouwen van een goed dossier kost erg veel tijd en energie. Het wordt vaak ervaren als negatieve energie en komt de onderlinge verhoudingen meestal niet ten goede. Als het besluit er al ligt dat je afscheid van elkaar wilt nemen, kun je maar beter zo vroeg mogelijk in gesprek gaan. Als je dat doet met behulp van een mediator van Quality Mediators dan weet je zeker dat het goed gebeurt. Door op tijd met elkaar in gesprek te gaan verslechtert de relatie niet, en beide partijen weten waar ze aan toe zijn.

De mediators van Quality Mediators zijn op de hoogte van de laatste (juridische) ontwikkelingen. Zij kunnen de noodzakelijke gesprekken leiden en de partijen begeleiden naar een overeenkomst. Het scheelt een rechtsgang met de daarbij behorende doorlooptijd, stress en kosten.

Freddy De Kuyper

Freddy de Kuyper

Mijn passie is om mensen, ondanks hun conflicten, met elkaar in gesprek te brengen en zo tot een voor beide goede afspraken te komen.

Meer artikelen van deze mediator

Meer informatie?

    Naam:

    Email:

    Telefoonnummer:

    Bericht: