Ouderschapsplan

Kinderen heb je altijd samen, ga daarom bij een echtscheiding voor een goed ouderschapsplan.

Als partners kun je uit elkaar gaan, dan ben je ex-partner. Maar ouder blijf je je hele leven! En als ouders zal je moeten blijven communiceren, juist op het punt van de kinderen. De bezoekregeling, de school- en beroepskeuze en alle andere zaken die in een gezin aan de orde komen, blijven net zo aan de orde komen als je ex-partner bent. De mediator zal naast de gedachten en wensen van de partners, ook de kinderen hierbij betrekken.

Hun belangen zullen bij de afweging van afspraken zwaar wegen in het ouderschapsplan. De mediator streeft naar een duurzame oplossing die de beste is binnen de mogelijkheden. Goed besproken en door iedereen uiteindelijk van harte onderschreven. En die afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan en ondertekend. Zo begeleidt de mediator het hele proces van scheiding tot aan de echte scheiding,

Ouderschapsplan en andere belangrijke zaken

De belangrijkste zaken welke geregeld moeten worden:

 • Kinderen
 • Huis
 • Financiën
 • Inboedel

Alle afgesproken zaken worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Dit document wordt door de rechter beoordeeld.

Ouderschapsplan

 

Kinderen en de toekomst

Goede afspraken voor en over de kinderen wordt door iedereen belangrijk gevonden. De Quality Mediator begeleidt je bij het opstellen van een ouderschapsplan als onderdeel van het echtscheidingsconvenant. Hierin staan praktische zaken beschreven over het verblijf van de kinderen.

Co-ouderschap

Steeds vaker wordt besloten tot het zgn. co-ouderschap. Daar waar vroeger één van de ouders het ouderschap op zich nam (vaak de moeder) wordt nu veelal voor een gezamenlijke regeling gekozen, waarbij een deel van de week de kinderen bij de vader zijn en een deel bij de moeder. Het is raadzaam om in detail afspraken hierover te maken, om zo te voorkomen dat er onduidelijkheden en dus ruzies kunnen ontstaan. In het Ouderschapsplan staan ook de afspraken over scholen, bezoek ouderavonden, familiebezoek, kinderalimentatie, vakanties en alle andere van belang geachte zaken die vastgelegd moeten worden.

Meer informatie?

  Naam:

  Email:

  Telefoonnummer:

  Bericht: