Hoe vind ik een goede mediator?

Alle Quality Mediators zijn register mediators, wat wil dit zeggen?

De mediators zijn geregistreerd bij de Mediationfederatie Nederland ( MfN), deze federatie waarborgt de kwaliteit van mediators. In principe kan iedereen zich mediator noemen, het is (nog) geen beschermd beroep. Om de klanten een zekere mate van kwaliteitsgarantie te bieden is er een register gevormd van erkende mediators.

Waarom een MfN-registermediator?
MfN-registermediators zijn gekwalificeerde mediators die voldoen aan registratie- en kwaliteitseisen, werken onder vastgestelde condities (kwaliteitsnormen) en vallen onder een klacht- en tuchtrecht. Zij hebben een erkende mediationopleiding gevolgd, een theorie-examen en assessment afgelegd, beschikken over voldoende praktijkervaring en houden kennis en vaardigheden continu op peil. De MfN-registermediator staat voor kwaliteit!

Erkend register
Een MfN-registermediator bezit kwaliteitsaspecten waar de samenleving op kan bouwen. De kwaliteitsstandaard, -beheersing en -borging is de reden dat de markt MfN-registermediators erkent en inzet bij bestaande of dreigende conflictsituaties. Ook de Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand erkennen het MfN-register. Zo kunnen uitsluitend MfN-registermediators werkzaam zijn binnen de Rechtspraak (in de verwijzingsvoorziening: mediation naast rechtspraak). Hoe herkent u een MfN-registermediator? De titel MfN-registermediator is een beschermde titel. Dat wil zeggen dat alleen mediators die gekwalificeerd en erkend zijn door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM)* de titel MfN-registermediator mogen voeren.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar www.mfnregister.nl. Op de website van het MfN-register kunt u o.a. het openbare register van MfN-registermediators raadplegen.
Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met een van de Quality Mediators.
(Bron: Mediationfederatie Nederland)

Tjebbe Hepkema

Tjebbe Hepkema

Warme sympathie en enthousiaste inzet met als doel gezonde en betere relaties tussen mens en werk.

Meer artikelen van deze mediator

Meer informatie?

    Naam:

    Email:

    Telefoonnummer:

    Bericht: