Mediation de oplossing voor alle conflicten?

Mediation

Mediation is enorm in opkomst, en dat heeft meerdere redenen. Allereerst speelt de factor tijd een belangrijke rol. Aan het eind van zestiger jaren werd mediation vanuit Amerika in ons Land geïntroduceerd. Daar naast is gebleken dat deze vorm van conflict bemiddeling de rechterlijke macht in Nederland ontlast, steeds vaker verwijzen rechtbanken naar een mediator. Het ministerie van justitie probeert mediation te stimuleren, o.a. door subsidieverstrekking aan promotie acties ( zie voor promotie filmpje: http://www.mediationindegezondheidszorg.nl/ )

Het Engelse woord ‘mediation’ betekent bemiddeling. Een ‘mediator’ bemiddelt bij verstoorde relaties.

Historie van mediation

De vorm van mediation zoals wij die nu kennen, stamt uit de Verenigde Staten van eind jaren zestig (vorige eeuw). Daar ontstond ADR (Alternative Dispute Resolution), met als later onderdeel daarvan, mediation. Dit werd destijds vooral ingezet bij conflicten in buurtwerk en familie. Het alternatieve uitgangspunt betrof hier het feit dat het beter is om conflicterende partijen zelf hun problemen te laten oplossen in plaats van voor de rechtbank. In de jaren tachtig verspreidde deze succesvolle vorm zich over Europa en de rest van de wereld en wordt tot op de dag van vandaag meer en meer toegepast in tal van uiteenlopende conflictsituaties.

Conflicten

Er zijn heel veel definities van het begrip conflict. Dat wil zeggen dat er vele visies zijn op de betekenis van het begrip conflict. https://nl.wikipedia.org/wiki/Conflict_%28onenigheid%29

 

Wanneer geen mediation?

Is mediation altijd toepasbaar en succesvol? Het antwoord in nee, alhoewel mediation is ongeveer 80% van de gevallen succesvol wordt afgesloten zijn er ook heel specifieke situaties waarbij mediation niet geschikt is. Wanneer een van de partijen niet bereid is om lopende ( juridische) procedures die in relatie staan tot het conflict, dan kan mediation werkzaam zijn. Ook wanneer partijen niet vrijwillig deelnemen, maar onder druk gezet worden tot deelname, dan is het onverstandig om het mediation gesprek aan te gaan. Dit komt steeds vaker voor in m.n.  in arbeids zaken, waarbij de medewerker verplicht wordt deel te nemen aan de mediation. Wanneer een van de partijen een of meerdere voorwaarden vooraf stellen, dan moet het mediation traject niet beginnen.

Voordat je een mediation begint is het zaak goed op te letten of deze contra indicaties voor mediation aanwezig zijn.

voor nadere informatie:

http://mediatorsfederatienederland.nl/

https://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Oplossen-zonder-rechter/Mediation/Pages/default.aspx

 

Tjebbe Hepkema

Tjebbe Hepkema

Warme sympathie en enthousiaste inzet met als doel gezonde en betere relaties tussen mens en werk.

Meer artikelen van deze mediator

Meer informatie?

    Naam:

    Email:

    Telefoonnummer:

    Bericht: