Mediation en Arbeidsrelatie

Mediation en Re-integratieverplichting

Ook bij de re-integratieverplichtingen van de werkgever is mediation een effectieve methode om samen afspraken te maken aangaande het re-integratietraject.

Re-integratie

Heeft u ze als werkgever en werknemer scherp? De re-integratieverplichtingen van de werkgever bij ziekte van een werknemer? De hoofd punten op een rij:

 • De werkgever moet met de zieke werknemer een plan van aanpak voor re-integratie opstellen.
 • De werknemer moet in de gelegenheid worden gesteld om de eigen dan wel passende arbeid te verrichten.
 • Als dit niet mogelijk is, bevordert de werkgever inschakeling in passende arbeid bij een andere werkgever.[i]

Arbeidsconflict

Voor deze verplichtingen is het noodzakelijk dat er overleg tussen de werknemer en de werkgever is. Dat is, indien er naast de (lang lopende) ziekte ook sprake is van een conflict tussen werkgever en werknemer, een lastige kwestie. Mediation is dan een voor de hand liggende keus om de re-integratieverplichting vorm te kunnen geven.

Mediation of Bemiddeling

Vaak wordt in arbeidskwesties niet het woord mediation maar bemiddeling gebruikt. De technieken die worden gebruikt en de opzet zijn echter hetzelfde. Gekeken wordt hoe de onderlinge communicatie genormaliseerd kan worden zodat een effectief gesprek (weer) mogelijk is.

Wilt u er ook alles aan doen om uw zieke werknemer bij de re-integratie optimaal bij te staan? En wilt u ook uw wettelijke verplichtingen op orde hebben en is dat lastig omdat de communicatie door onderlinge spanningen niet optimaal verloopt? De mediators van Quality mediators staan voor u klaar.

Madzy Maljaars-Hendrikse

Madzy Maljaars-Hendrikse

Madzy is een gedreven mediator. Wat haar aanspreekt in haar werk is dat partijen de grip op hun eigen situatie vergroten bij verdeeldheid.

Meer artikelen van deze mediator

Meer informatie?

  Naam:

  Email:

  Telefoonnummer:

  Bericht: