Mediation en Overheid

De overheid vertoont zoals dat heet “koud conflictgedrag”.  “Ze”  stellen zich op standpunten die keurig uiteengezet worden. Juridisch geformuleerd. De toeschietelijkheid  naar de inwoner bestaat er soms ook nog uit dat “ze” te kennen geven hun standpunt best nog wel eens te willen uitleggen. Wat daaruit voor de inwoner voelbaar wordt is de veronderstelling dat hij het kennelijk nog niet begrijpt en extra uitleg nodig heeft. Zoom je hierop in dan zie je een behoorlijk verticale verhouding tussen overheid en inwoner. Niet het beste uitgangspunt om het op te lossen, nu er kennelijk een belangrijk verschil van inzicht bestaat.

In een conflict voelt de inwoner zich vaak verre van koud.   Dat wordt er niet beter op wanneer de overheid haar toeschietelijkheid toont door uit te spreken een en ander nog eens uit te willen leggen. Stel: je voelt je onrechtvaardig behandeld; er is een verkeerde beslissing genomen in jouw ogen en diezelfde beslissing wordt als gunst nog eens aan je uitgelegd. “Bedankt zeg! Wat denken ze wel”!

Er zijn voorbeelden te over  van conflicten die vaak jaren slepen en af en toe opvlammen. Oud zeer en nieuwe pijnpunten.  Procedures die lang duren en veel kosten.

Een mediator kan veel doen; omdat haar positie vrij staat van de beide betrokkenen. Ik kan een nieuw speelveld creëren, waar ruimte is voor verhalen van mensen. Van inwoner en van ambtenaar, die tenslotte ook een warm levend mens is.  Aan mijn tafel moeten er ook angels uit maar meestal komt er daarna ruimte voor nieuwe gedachten en oplossingen. Binnen grenzen. Grenzen van inwoner en overheid.  Niet alles is maakbaar tenslotte, en de overheid is geen geluksmachine, zoals laatst iemand zei. Maar met de erkenning van elkaars belang ontstaan er meestal ongedachte oplossingen.  Het proberen zeker waard!

Jacobien Kleve

Jacobien Kleve

Jacobien Kleve

Mijn kracht: ik ben een gesprekspartner met oog voor uw belang en dat van andere betrokkenen.

Meer artikelen van deze mediator

Meer informatie?

    Naam:

    Email:

    Telefoonnummer:

    Bericht: