Mediation: van verwijten naar de oplossing in de toekomst

Mediation: zoeken naar een oplossing

Gedurende een mediation gesprek wordt gekeken of partijen het conflict samen kunnen herleiden tot de oorspronkelijke oorzaak. Getracht wordt de kwestie in een ander licht te gaan zien. Waardoor er meer naar oplossingen wordt gekeken en minder naar verwijten.

Vaak is er gedurende een conflict spraken van een situatie waarbij verschillende partijen elkaar verwijten over en weer maken. Een verwijt komt voor de ontvanger vaak stevig aan. Een verwijt wordt vaak ervaren als miskenning en/of alsof de ander zich hoger plaatst. Dit heeft tot gevolg dat de kans groot is dat gereageerd wordt met een tegen verwijt of ander conflictgedrag, zoals terugtrekken. Het is buitengewoon lastig om vanuit dit gedrag met elkaar een conflict op te lossen.

Mediation gericht op de oplossing in de toekomst

In mediation wordt gekeken naar de zorg, de behoefte en de wens achter het verwijt. Wat degene die een verwijt maakt vaak wil bereiken, is dat de ander zijn gedrag verandert. Het komt de communicatie ten goede als die wens en behoefte onderwerp van gesprek worden in plaats van de verwijten. Wens en behoefte zijn persoonlijk en laten weinig tot geen ruimte voor discussie.

Door meer de aandacht te vestigen op de behoefte en wensen van betrokkenen kan er constructief gewerkt worden aan een oplossing waarbij de partijen in de toekomst tevreden zijn.

recht verwijt zorg behoefte wens

Bovendien hebben verwijten betrekking op situaties in het verleden. Terwijl zorgen, behoeften en wensen uitnodigen om na te denken over hoe het in de toekomst anders kan. Daarmee zijn deze thema’s grondleggers van een constructief gesprek.

Uiteraard hebben conflicten vaak juridische kaders waarin oplossingen gezocht kunnen of moeten worden. Naast hulp bij de communicatie en / of het vlot trekken van vastgelopen onderhandelingen is een mediator van Quality mediators ook op de hoogte van de juridische aspecten van het terrein waarin hij of zij werkt. Hierdoor wordt gelet op de juridische context, zonder dat het recht een doel op zich wordt.

Madzy Maljaars-Hendrikse

Madzy Maljaars-Hendrikse

Madzy is een gedreven mediator. Wat haar aanspreekt in haar werk is dat partijen de grip op hun eigen situatie vergroten bij verdeeldheid.

Meer artikelen van deze mediator

Meer informatie?

    Naam:

    Email:

    Telefoonnummer:

    Bericht: