Doe meer aan mediation!

Ruzie maken kan iedereen! Maar wie maakt het weer goed? Of haalt in ieder geval de kou uit de lucht? Dat is een stuk moeilijker en daarom wordt er in Nederland steeds meer aan mediation gedaan.

Met mediation is de kans op het oplossen van uw erfeniskwestie, arbeidsconflict, familievete of relatieprobleem veel groter.

Hoe begin je aan mediation?

Het begint met een probleem. Binnen de familie bijvoorbeeld. U ergert zich al jaren aan de afwikkeling van de erfenis. U voelt zich te kort gedaan. Anderen hebben zich in uw visie verrijkt. We weten allemaal hoe dat gaat. Op een gegeven moment is de maat vol en op de volgende verjaardag barst de bom. Achteraf gezien niet het juiste moment, u was immers behoorlijk gestrest en probeer dan nog maar eens kalm en rustig te blijven.

Daarnaast hebben uw familieleden niet altijd weet van de ergernis die ze bij u veroorzaken. Die worden opeens geconfronteerd met een flippende broer (of zus). Dat gaat dus niet goed. U zit met een opstapeling van ergernissen en de familie voelt zich overvallen door uw plotselinge uitval. Het probleem wordt niet opgelost en als familie kom je vaak recht tegenover elkaar te staan.

Jammer, maar gedane zaken nemen geen keer. Het is tijd voor mediation!

Ga elkaar niet verder ergeren, haal er een mediator bij.

Ook als het al langer speelt is het verstandig om de eerste stap te zetten naar familie mediation. Want zo gaat het niet langer. In het meest gunstige geval ontlopen familieleden elkaar, maar vaker blijven er ongemakken en ontstaan er alleen maar meer problemen.

Vanwege de betrokkenheid van partijen kan een buitenstaander dit het beste oplossen. Dat kan de rechter zijn, maar steeds vaker wordt eerst een mediation traject geprobeerd. Zelfs als u direct naar de rechter stapt, zal deze vaak eerst mediation voorstellen.

Begin er dus zo snel mogelijk aan en selecteer een mediator, bij Quality Mediators bijvoorbeeld. Een goede mediator is niet alleen goed opgeleid, een mediator moet ook passen bij het probleem en de betrokkenen. Daar kom je pas achter door een afspraak te maken. Vaak geven mediators ook een specialisme aan. Vooral bij conflicten in de zakelijke sfeer, in de medische wereld of tussen contractpartners is kennis van zaken belangrijk. De mediator moet zich immers in de materie kunnen verdiepen en voorkennis is in deze van groot belang.

Het mediation traject gaat van start!

We blijven nog even bij de familie mediation. Hoe gaat nu zo’n traject? Wat zal de “koude kant” er van zeggen, willen ze wel meewerken? Het zijn allemaal onzekerheden waar u zich in eerste instantie geen zorgen over hoeft te maken. Elke mediator heeft voldoende ervaring om vanaf de start te kunnen bekijken welke route er moet worden belopen. Daarbij speelt de vraag wie de mediation heeft aangevraagd, geen rol.

Het aanvragen van een mediation is eerder een teken van de wil om uit de problemen te komen. Eerder positief dan negatief. Daarbij blijft de mediator onafhankelijk, ongeacht wie die belangrijke eerste stap heeft gezet. Vaak reageren familieleden dan ook in principe welwillend om niet snel daarna ook kanttekeningen te plaatsen. Want er is immers veel gebeurd en gezegd en dat moet allemaal een plaats krijgen. De mediator maakt hiervan een inventarisatie en bespreekt de punten van beide partijen. Een inventarisering van grieven en omstandigheden die de kern van het probleem vormen. De mediator zal in deze fase vooral uitbreidings- en verdiepende vragen stellen. Voor oplossingen is het nog te vroeg.

De volgende fase in mediation.

De volgende fase gaat meer over het scheiden van hoofd- en bijzaken en het vinden van de “angel”. Wat is nu de kern van het probleem? Heel vaak is dat, zeker bij langer lopende problemen, ondergesneeuwd. Er wordt dan meer gereageerd op reacties. De mediator pelt als het ware de bijzaken rond de kern af. Dit gebeurt in een aantal gesprekssessies waar partijen bij aanwezig zijn, of die afzonderlijk met partijen worden gehouden. In veel gevallen lossen de bijzaken zich zo op en ligt het kernprobleem bloot.

Als de kern er duidelijk ligt, kan er aan een oplossing gewerkt worden. Los van emoties en gericht op een duurzame regeling. Mediation is gericht op begrip van de situatie van beide partijen. Vanuit dat begrip wordt aan een oplossing gewerkt. Een oplossing die als het ware door het proces ontstaat en dus geen opgelegde regeling is. Hierdoor hebben oplossingen die door middel van mediation worden bereikt, bij uitstek een breed draagvlak. Betrokken partijen voelen zich, terecht, eigenaar van de oplossing en willen die graag in stand houden. Hoe anders kan dat lopen bij een uitspraak van de rechter!

Natuurlijk hoort er bij het oplossen van een geschil ook het inleveren van ingenomen standpunten. Een mediation is er ook niet op gericht om van ruziënde familieleden, dikke vrienden te maken. Gewoon een goede familierelatie is meer dan voldoende effect, waar de mediator zich graag voor inzet. En omdat deze vorm van mediation ook op langere termijn goede resultaten geeft, eisen steeds meer rechters dat er eerst mediation wordt geprobeerd.

Een mediator van Quality Mediators gaat graag dat eerste gesprek met u aan over familie mediation.

Mediation

Meer informatie?

    Naam:

    Email:

    Telefoonnummer:

    Bericht: