Mediator en de Advocaat

Rol van de mediator en de advocaat aan de mediation tafel

Stel u overweegt mediation tijdens een lopende juridische procedure. Hoe verhoudt de rol van uw advocaat zich met de rol van de mediator?

Mediator is neutraal en onpartijdig

Een mediator is een onpartijdige gespreksbegeleider en is neutraal ten aanzien van de inhoud van de kwestie. Veel mediators informeren partijen wel over de juridische inhoudelijke aspecten van de kwestie. Dit houdt in dat de mediator u bijvoorbeeld wijst op punten waarover u met elkaar tot overeenstemming moet komen om de kwestie daadwerkelijk op te lossen. De mediator adviseert u veelal niet over de voor u beste oplossing. Een advies is per definitie gekleurd en daarmee lastig te verenigen met de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de mediator. Ga maar na, partijen kunnen tijdens een juridische procedure flink van mening verschillen over de juiste juridische uitleg van de kwestie!

Een mediator met actuele kennis over het onderwerp van de kwestie is zeker belangrijk.  Bij Quality mediators kunt u hiervan op aan. De mediator zal dan bijvoorbeeld in de gaten houden of er geen essentiële zaken onbesproken blijven. De mediator kan dan ook in zijn algemeenheid bij partijen nagaan of zij afgewogen beslissingen hebben genomen.    (zie ook : https:www.rechtspraak.nl )

 

Advocaat is partijdig Uw advocaat staat ten aanzien van uw rechtsbelangen, pal achter u. Indien u mediation start wordt dat niet anders. Het kader van het gesprek verschuift in mediation daarentegen wel. Van de discussie naar welke uitkomst de wetgever voor ogen zou hebben gehad en wat, naar algemene maatstaven, redelijk en billijk is, verschuift het gesprek in mediation naar de belangen van partijen. Dat is een veel persoonlijker uitgangspunt. Het komt de mediation ten goede indien uw advocaat begrijpt dat het gesprek aan de mediation tafel een hele andere is dan in de rechtszaal en daaraan wil meewerken.

Uw advocaat kan met u aanschuiven bij de mediation gesprekken of op de achtergrond, er voor u zijn als uw adviseur en coach. Informeer of uw advocaat bereid is u te helpen met het gezamenlijk vinden van een oplossing en mee wil werken aan een oplossing waarbij ook andere elementen dan het juridisch kader voor u een rol spelen.

Deze andere elementen kunnen zijn:

 • u wilt vooruit kijken;
 • u wilt een snelle oplossing;
 • u wilt dat de ander naar u luistert;
 • u wilt de relatie herstellen;
 • u wilt grip houden op uw kwestie.

Tot slot: Het is nuttig bij de kennismaking met de mediator te vragen naar de manier van werken. En bespreek voor aanvang van de mediation met uw advocaat wat uw verwachtingen zijn ten aanzien van het mediation traject en zijn of haar rol daarbij.

Madzy Maljaars-Hendrikse

Madzy Maljaars-Hendrikse

Madzy is een gedreven mediator. Wat haar aanspreekt in haar werk is dat partijen de grip op hun eigen situatie vergroten bij verdeeldheid.

Meer artikelen van deze mediator

Meer informatie?

  Naam:

  Email:

  Telefoonnummer:

  Bericht: