Mediator en partijdigheid

“Die mediator zegt dat hij onpartijdig is, maar hij wordt betaald door mijn werkgever! Hoezo onpartijdig?”     

Onpartijdigheid of de schijn van partijdigheid is een veel gehoord probleem bij de aanvang van een mediation traject. Vooral als partijen zich niet gelijk in kracht voelen en dat gebeurt nogal eens bij arbeidsmediation. Daarbij wordt mediation bij een arbeidsconflict, vaak door de werkgever betaald. Bepaalt die werkgever dan ook niet alles?

De code
Elke MfN-geregistreerde mediator is naast een gedegen vakmens, ook nog gehouden aan de code die door de MfN is afgesproken. En onpartijdigheid is daar een belangrijk onderdeel van. Mediation, en daarom ook een mediator, kan alleen goed werken als de onpartijdigheid buiten kijf staat. De mediator is de belangeloze derde, ongeacht door wie hij betaald wordt.

Hoe krijg ik die zekerheid?

Het begint bij de aanpak, de eerste contacten. U gaat merken dat de mediator voor iedereen tijd heeft en neemt. Alle argumenten, over en weer, worden serieus genomen en afgewogen. Met als doel een passende oplossing te vinden die voor iedereen acceptabel is. Dat wordt dus geven en nemen voor iedereen!

Extra waarborg.

Elke geregistreerde mediator heeft zich dus te houden aan de code. Wie zich slecht behandeld voelt, kan een klacht indienen bij het MfN. Het klachtenreglement neemt elke klacht serieus op en het werk van de betreffende mediator wordt door een ervaren vakgenoot, in opdracht van de klachtencommissie beoordeeld. Een berisping tot en met een schorsing behoren tot de mogelijke maatregelen.

 

Quality Mediators legt de lat heel hoog wanneer er een overeenkomst met een nieuwe mediator wordt afgesloten. Het facet van onpartijdigheid krijgt hierbij veel aandacht

 

Tjebbe Hepkema

Tjebbe Hepkema

Warme sympathie en enthousiaste inzet met als doel gezonde en betere relaties tussen mens en werk.

Meer artikelen van deze mediator

Meer informatie?

    Naam:

    Email:

    Telefoonnummer:

    Bericht: