Als ADR Register Mediator volg ik de werkwijze zoals deze door het ADR wordt voorgeschreven.

This user account status is Approved

Als ADR Register Mediator volg ik de werkwijze zoals deze door het ADR wordt voorgeschreven. Belangrijke uitgangspunten bij Mediations zijn hierbij vrijwilligheid en vertrouwelijkheid.

De mediation begint met de uitleg en het invullen van een formele mediation-overeenkomst. In deze overeenkomst wordt vastgelegd en benadrukt dat partijen hun probleem, vrijwillig en vertrouwelijk, willen oplossen via mediation.

Mediation is een actief proces, partijen zijn wisselend aan het woord.

Wat doet het met u als er echt naar u wordt geluisterd….?

Tijdens de gesprekken komen zowel emotionele als zakelijke aspecten aan bod. U krijgt de gelegenheid om uw belangen duidelijk te maken en te luisteren naar de belangen van de ander.

Vervolgens ondersteun ik bij het creatief vinden van oplossingen. De uitkomst kan uiteindelijk schriftelijk worden vastgelegd in een overeenkomst.

Omdat mediation vrijwillig is kunnen partijen inclusief de mediator de mediation voortijdig afbreken; tussentijdse resultaten zijn dan niet geldig, tenzij anders is overeengekomen.

Medische mediation

Meer informatie?

Naam:

Email:

Telefoonnummer:

Bericht: