Wat is mediation?

It takes two to tango…. and three to mediate!

Dat is mediation in een notendop.

Je hebt voor mediation twee partijen nodig én een geschil. Die derde is de mediator. Die is géén partij maar wel essentieel om tot een overeenkomst te komen.

Je kunt om verschillende redenen problemen krijgen met iemand anders of met een groep personen. In principe probeer je zo’n geschil samen op te lossen. En gelukkig lukt dat ook vaak.

Maar soms ook niet. Dan blijven partijen (de klant en het bedrijf of de man en zijn vrouw) het oneens en kan het geschil uitgroeien tot een conflict. Met alle daarbij behorende verwijten, over en weer. Dat helpt niet, maar lucht wel op bij de verzender. Voor de ontvanger maakt het de kloof alleen maar groter.

In zulke situaties, maar liever nog iets daarvoor, is het verstandig een mediation traject in te gaan. Dat is geen softe aanpak voor een groot probleem, maar een resultaatgerichte actie om tot een oplossing te komen. Het voorkomt veel schade en een langdurige stroom verwensingen. Daarom stellen rechtbanken, bij echtscheidingen en zakelijke conflicten, steeds vaker een mediation traject voor.

Het gaat eigenlijk altijd mis in de communicatie!

Partijen hebben een probleem en zijn er elk van overtuigd dat de ander de redelijkheid van zijn eisen zal inzien. Maar dat is moeilijk te beoordelen als betrokkene. En als dan de argumenten geen doel treffen, treden er storende randverschijnselen op. Partijen verliezen het vertrouwen in elkaar en in de oplossing. Er worden beledigingen geuit, de communicatie raakt verstoord of stopt en het geheel escaleert. Tijd voor de (rijdende)rechter, of toch eerst een mediator?

Met een mediator kun je er écht uitkomen!

Een gang naar de rechtbank kost tijd, ergernis en veel geld. De rechter velt een oordeel, onafhankelijk en bindend, zonder de redelijkheid ervan te toetsen bij betrokkenen. Bij mediation gaat het anders.

De mediator is een, door beide partijen geaccepteerde, onpartijdige derde. De mediator doet geen uitspraak, heeft geen mening over het geschil en kan alleen voorstellen doen die door allen worden ondersteund. En dat bereikt de mediator door te luisteren en het verstoorde communicatieproces weer op gang te brengen. Soms als pendelaar tussen partijen, vaak als gespreksleider aan tafel. Op die manier kunnen partijen elkaar weer tegemoet komen, letterlijk én figuurlijk, met als doel een door alle betrokkenen geaccepteerde regeling.

Bij mediation zijn geen winnaars of verliezers. Aan het einde van een goed mediation traject is er wel een door iedereen gedragen regeling.

Er zijn, los van specifieke vakgebieden, drie soorten rollen te onderscheiden bij mediation.

1: De evaluerende mediator.

Als onafhankelijke, onpartijdige buitenstaander probeert de mediator op de inhoud partijen bij elkaar te brengen. Regie en uitkomst van de mediation zijn hierop gericht. De evaluerende mediator stuurt naar een voor partijen acceptabele overeenkomst.

2: De faciliterende mediator.

Deze mediator stuurt sterk op het proces en minder of niet op de inhoud. Dat kan vooral succesvol zijn bij zakelijke conflicten waarbij feiten een grotere rol spelen dan emoties. Als het proces van communicatie tussen de partijen goed wordt, volgt de oplossing vanzelf.

3: De transformatieve mediator.

Hier neemt de mediator geen regie op de inhoud en ook niet op het proces. Het doel is dat partijen elkaar weer willen aanhoren en argumenten willen overwegen. Daar ligt bij deze mediator de nadruk op.

Deze drie vormen staan elke mediator ter beschikking. Het is dus heel goed mogelijk dat de mediator, afhankelijk van de zaak of de fase waarin de mediation zich bevindt, van rol wisselt. Maar altijd is de mediator een onafhankelijke, onpartijdige derde die geen inhoudelijke voorkeur heeft, noch uitspreekt.

Met een mediator van Quality Mediators krijgt u een professionele mediator die, afhankelijk van uw situatie, bovenstaande rollen aanneemt.

 

Meer informatie?

    Naam:

    Email:

    Telefoonnummer:

    Bericht: